Skip to content

OVER | CONTACT

portret Feyoena Grovestins | Archisto

Feyoena Grovestins

Feyoena Grovestins richtte in 2002 Archisto Bureau voor Bouw- en Architectuurhistorie op. Zij werkte toen nog een jaar tevens part time als bouwhistoricus bij Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Daarvóor was zij in dienst bij Kamphuis Bureau voor Bouwhistorie en bij VOF Van der Hoeve en Kamphuis. Zij had toen de studie architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, specialisatie bouwkunst afgerond.
Archisto werkt samen met collega – bouwhistorici en met archiefonderzoekers.
Naast Archisto is Feyoena sinds januari 2016 vennoot bij BBA Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis in Utrecht.

Adres

Archisto Bureau voor Bouw- en Architectuurhistorie
Bosboom Toussaintstraat 13 H
1054 AL Amsterdam
06-26522714
info@archisto.nl

Registratie

Archisto werkt volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009)

Archisto is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer: 34177334.

Feyoena Grovestins is lid van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici (BNB).
Link: www.bouwhistorici.nl

Colofon

© 2019 Archisto bureau voor bouw-en architectuurhistorie
website design: MIN-studio